Підготовче відділеня

ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН НУХТ

 

Підготовче відділення було відкрито 1 вересня 2001 року для підготовки іноземних громадян за такими напрямами: інженерний, інженерно-технічний, технічний, економічний, медико-біологічний, музичне мистецтво, гуманітарний.

На навчання на Підготовчому відділенні в НУХТ приймаються іноземці та особи без громадянства, які прибули на навчання, а також які постійно проживають в Україні, і мають документ про повну загальну середню освіту та за станом здоров'я можуть навчатись в ВНЗ та проживати в кліматичних умовах України.

 

Вступникам візових та безвізових країн для в'їзду в Україну на навчання необхідно Запрошення на навчання, яке можна отримати у Секторі з надання візової підтримки (посилання: http://nuft.edu.ua/page/view/viddil-z-nadannya-vizovoi-pidtrymky), корпус Б, кімната Б-408.

Запрошення може отримати вступник, а також довірена особа за Довіреністю (Довіреність повинна бути нотаріально завірена).

На Підготовчому відділенні здійснюється цілеспрямована мовна підготовка іноземних громадян та підготовка із загальноосвітніх дисциплін з метою забезпечення успішного навчання на основних факультетах НУХТ та інших ВНЗ України.

 

Протягом існування Підготовчого відділення отримали підготовку більше ніж 400 іноземних студентів з 18 країн світу (КНР, Південна Корея, Ірак, Іран, Монголія, Єгипет, Конго, Республіка Гвінея, Чорногорія, Франція, Еквадор, Нігерія, Туреччина, Венесуела, Нова Зеландія, В'єтнам, Туркменістан та ін.), які зараз успішно навчаються в різних вищих навчальних закладах України, в тому числі міста Києва.

За основу робочих планів та програм підготовчого відділення взято Програма для підготовчих факультетів. Викладання української та російської мов ведеться за базовими підручниками. Викладачами підготовчого відділення було розроблено методичну та навчальну літературу, а саме:

 

  • Сборник упражнений по русскому языку для самостоятельной работы студентов-иностранцев подготовительного отделения. (Клютко В.Я., Карповская А.С.).
  • Методическая разработка по русскому языку для студентов-иностранцев подготовительного отделения. Научный стиль (инженерные, экономические, медико-биологические специальности (Клютко В.Я., Карповская А.С.).
  • Методическая разработка по русскому языку для студентов-иностранцев подготовительного отделения. Научный стиль. Физика. (Довготько Т.И., Клютко В.Я., Карповская А.С.).
  • Методична розробка з української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення. Науковий стиль. Фізика. (Волобуєва Н.В., Клютко В.Я., Усенко Л.Ю.).
  • Збірник вправ з української мови для самостійної роботи студентів-іноземців підготовчого відділення. (Шмакова І.І.).

Тільки підготовче відділення НУХТ має спеціальні Програми та навчально-методичні матеріали з музичних дисциплін, сольфеджіо, теорії музики, гармонії для навчання студентів у вищих музичних учбових закладах України. Для цього створені посібники:

  • Методическая разработка по русскому языку для студентов-иностранцев подготовительного отделения. Научный стиль речи. Специальность «Музыкальное исскуство». (Клютко В.Я., Карповская А.С.).
  • Методическая разработка по русскому языку для студентов-иностранцев І курса. Научный стиль речи. Специальность «Музыкальное исскуство». (Клютко В.Я., Карповская А.С.).
  • Творчество немецких композиторов ХVIII-ХІХ века . Учебные материалы по русскому языку для студентов-иностранцев І курса специальность «Музыкальное искусство» часть П (Карповская А.С., Клютко В.Я.).
  • Творчество европейских и русских композиторов ХІХ века . Учебные материалы по русскому языку для студентов-иностранцев ІІ курса специальность «Музыкальное искусство». (Карповская А.С., Клютко В.Я.).
  • Творчество украинских и русских композиторов ХХ века . Учебные материалы по русскому языку для студентов-иностранцев ІІІ курса специальность «Музыкальное искусство». (Карповская А.С., Клютко В.Я.).

 

Всі викладачі мають базову педагогічну освіту, а також великий досвід роботи з іноземними студентами.

Викладання дисциплін здійснюється на високому професійному рівні.

Навчальний процес на Підготовчому відділенні охоплює аудиторні практичні заняття, самостійні роботи слухачів, індивідуальні роботи, щотижневі консультації.

Згідно напрямів підготовки проводяться заняття з таких дисциплін:

- українська (російська) мова;

- математика;

- фізика;

- хімія;

- біологія;

- інформатика;

- історія;

- економіка.

 

Групи формуються з вересня по листопад.

 

Для вступу на Підготовче відділення іноземні громадяни звертаються у Сектор з надання візової підтримки (посилання: http://nuft.edu.ua/page/view/viddil-z-nadannya-vizovoi-pidtrymky) і подають до університету оригінали і здають нотаріально завірені переклади російською або українською мовою таких документів (зверніть увагу, що в усіх документах повинні бути однакові (до літери) прізвище, ім'я та по-батькові):

 

1. Особова анкета встановленого зразка (оформлюється у Приймальній комісії).

2. Паспорт та його копія з нотаріально завіреним перекладом першої сторінки (прізвище, ім'я, по-батькові) українською мовою.

3. Документ (копія з нотаріально завіреним перекладом російською або українською мовою) про повну загальну середню освіту з переліком предметів та отриманих на екзаменах оцінок (балів).

4. Медичний сертифікат, який підтверджує відсутність ВІЛ-інфекції та флюорографії грудної клітини. За відсутності сертифіката, або, якщо сертифікат не визнається в Україні, вступник-іноземець зобов'язаний своєчасно за власні кошти здати кров для аналізу на відсутність ВІЛ-інфекції.

Документ має бути виданий не пізніше, ніж за 2 місяці до в'їзду на навчання в Україну.

5. Медичний сертифікат про стан здоров'я (оригінал та копія з нотаріально завіреним перекладом російською або українською мовою), який підтверджує відсутність медичних протипоказань для проживання та навчання в Україні, засвідчений офіційним органом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземний громадянин.

6. Свідоцтво про народження (копія, перекладена російською або українською мовою, якщо немає російського тексту).

7. Фотографії 3х4 см (10 шт.).

8. Зворотній білет з відкритою датою повернення на батьківщину строком 1 рік.

 

Документи, зазначені у п.п. 3, 4 та 5 повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку (консульська легалізація або апостиль).

 

Іноземні громадяни зараховуються на Підготовче відділення на основі укладеного контракту.

Термін навчання на Підготовчому відділенні для іноземних громадян складає 10 місяців.

 

Вартість навчання 16 600* грн.

Вартість проживанння у гуртожитку (за період навчання - 10 місяців) складає 9 500* грн.

*Примітка: Вартість може змінюватись.

Для детальної інформації телефонуйте за номером (044) 287-96-93

 

 


Усі  права належать їх правовласникам. Використання інформації зі сторінок проекту тільки при згоді адміністрації проекту, з обов`язковим посиланням на джерело.

©2009-2012 http://www.nuft.in.ua
Created by MaFF.