Про відділ

Проректор з міжнародних зв'язків та інтеграції

Засядько Ярослав Іванович

Професор, к.т.н.

тел. (044)287-96-40

тел./факс приймальної:  (044) 234-73-54

вн.тел. 96-40

e-mail: iaroslav@nuft.edu.ua

 

 

Відділ міжнародних інтеграційних проектів та академічної мобільності

 

Україна, 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68
Корпус А, кімната 308
Телефон (044)287-93-83
Тел/факс (044)234-73-54
Сайт відділу: 
http://nuft.in.ua/ua/
e-mail: 
inbox@nuft.in.ua

 

Сектор міжнародних асоціацій
Завідувач сектору
- Воловик Ірина Михайлівна

Телефон (044)287-93-83
Тел/факс (044)234-73-54

вн.тел. 93-83

e-mail: volovik@nuft.edu.ua

 

Сектор академічної мобільності
Завідувач сектору - доцент Москаленко Вікторія Олександрівна

Телефон (044)287-93-83
Тел/факс (044)234-73-54

вн.тел. 93-83

e-mail: viktoriia.moskalenko@gmail.com

 

 

Сектор міжнародних науково-освітніх проектів
Завідувач сектору - доцент Губеня Олексій Олександрович 

Телефон (044)287-93-83
Тел/факс (044)234-73-54

вн.тел. 93-83

e-mail: gubena@meta.ua

 

 

 

Наказом ректора Національного університету харчових технологій №18 від 08.02.2011 р. було створено відділ «Міжнародних інтеграційних проектів та академічної мобільності». Відділ «Міжнародних інтеграційних проектів та академічної мобільності» – структурний підрозділ університету.

 

Загальні напрямки роботи відділу «Міжнародних інтеграційних проектів та академічної мобільності»:

 • інформаційне та комунікаційне забезпечення діяльності ректорату при формуванні перспективних планів міжнародної роботи університету;
 • безпосередня реалізація планів шляхом забезпечення широкого представництва університету у світових та європейських професійних, наукових та університетських асоціаціях, спілках тощо;
 • забезпечення активної співпраці університету у науково-освітній програмі ISEKI-Food Association;
 • організація та забезпечення діяльності асоціацій IUFoST, EFFoST, EHEDG, GHI, IAU, IFA, BSUN за участю університету;
 • забезпечення участі учених університету у співпраці у європейських структурах з якості навчання шляхом співпраці та формування загальноєвропейських кваліфікованих рамкових вимог до випускників ВНЗ рівнів «Бакалавр», «Магістр» та гармонізації програм навчальних курсів що викладаються в НУХТ;
 • забезпечення української версії європейського інформаційного ресурсу з харчової тематики проекту FOOD INFO;
 • забезпечення широкого висвітлення міжнародної діяльності університету на сайті відділу, регулярне розміщення оперативної інформації про всі аспекти міжнародної діяльності університету та технічна підтримка сайту, створення інтерактивної сторінки для іноземних студентів;
 • розвивати діяльність української регіональної групи EHEDG, залучати нових членів, розширювати зв’язки з європейською групою EHEDG та створити передумови для розгортання сертифікаційної лабораторії під егідою EHEDG для гігієнічного аудиту харчового обладнання та виробництв;
 • розгортання та активізація робіт з перекладу та адаптації нормативів з харчової безпеки, гігієнічного інжинірингу, публікація та розповсюдження їх серед зацікавлених установ;
 • підготовка та проведення міжнародних конференцій НУХТ;
 • сприяння участі учених НУХТ у міжнародних та європейських конференціях;
 • поточне і перспективне планування, координація та контроль здійснення міжнародної діяльності в університеті;
 • розробка, аналіз та впровадження пропозицій щодо вдосконалення умов реалізації міжнародних зв'язків та проектів;
 • збір, вивчення та узагальнення нових нормативно-правових актів, що стосуються організації міжнародної діяльності вузу і навчання іноземних громадян, розміщення інформації на стендах і на сайті університету;
 • формування та аналіз номенклатури програм міжнародного співробітництва;
 • організація роботи зі складання і оновлення міжнародних договорів і угод з метою більш ефективного використання спільних проектів і програм, їх поновлення та дотримання договірних відносин;
 • розробка форм та правил ведення документів, необхідних для оформлення участі студентів і співробітників університету в програмах міжнародного співробітництва, для міграційного обліку навчаються в університеті іноземних громадян і контроль їх виконання;
 • підготовка документів і ведення переписки з установами та організаціями в межах компетенції відділу, а також в системі листування напряму міжнародної інтеграції та освітніх програм (в тому числі на іноземних мовах);
 • аналіз пропозицій та формування наказів про затвердження складів делегацій, що направляються у закордонні відрядження. Прийом іноземних делегацій;
 • підготовка та проведення міжнародних наукових та освітніх форумів (конгресів, конференцій, семінарів тощо);
 • збір, аналіз і документування інформації про особисту участь у міжнародних форумах (в тому числі про участь в міжнародних конференціях і публікаціях) студентів, аспірантів і співробітників вузу.

Усі  права належать їх правовласникам. Використання інформації зі сторінок проекту тільки при згоді адміністрації проекту, з обов`язковим посиланням на джерело.

©2009-2012 http://www.nuft.in.ua
Created by MaFF.