Журнали світу з харчових технологій

 

ОСНОВНІ НАУКОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ

 

Індекс цитування наукових статей (SCI)  показує, скільки разів статті, написані певним автором, були процитовані в працях інших авторів за певний рік. Бази даних індексують посилання, вказані в пристатейних списках публікацій, і надають кількісні показники цих посилань (сумарний об'єм цитувань, індекс Хірша та ін.).

 

Індекс Хірша, або h-індекс, - одним з найбільш поширених наукометричних показників активності вченого. Це кількісна характеристика, в основі якої лежить загальне число публікацій конкретного вченого і кількість цитувань його праць. Індекс показує правильну картину лише за умови порівняння вчених, що працюють в загальної області. Значення індексів Хірша різних вчених представлені в реферативних національних і міжнародних базах даних.

Докладніше про індекс Хірша:

http://lostlab.ru/forum/topic206.html

 

Імпакт-фактор, або коефіцієнт впливу журналу (JCR), дорівнює кількості процитованих статей з кожного журналу за два роки, віднесеної до загальної кількості опублікованих в ньому статей за ці ж роки. Цей показник призначений для оцінки інформаційної значимості журналу. Вважається, що чим вище значення імпакт-фактору, тим вищі наукова цінність та авторитетність журналу.

Під час аналізу імпакт-фактору необхідно враховувати такі моменти:

- проміжок часу, коли враховуються цитування, дуже короткий (класичні статті часто цитуються навіть через декілька десятиліть після публікації);

- природа результатів в різних областях дослідження приводить до різної частоти публікації результатів (наприклад, медичні журнали, які висвітлюють загальнолюдські проблеми в конкретній галузі, мають більші імпакт-фактори, ніж філологічні, що розглядають проблеми, обмежені країною, регіоном).

 

Реферативна база даних Scopus пропонує інші показники, альтернативні імпакт-фактору, - SNIP та SJR.

Показник SNIP (Source Normalized Impact per Paper - стандартний вплив джерела на статтю) відображає вплив контекстної цитованості журналу, що дозволяє безпосередньо порівнювати журнали різної тематики, зважаючи на частоту, з якою автори цитують інші джерела, швидкість розвитку впливу цитати і ступінь відображення літератури даного напряму базою даних.

 

SJR (Scimago Journal Rank) є рейтингом журналів, що дає можливість оцінити науковий престиж робіт учених, виходячи з кількості ваговитих цитат на кожен документ. Журнал наділяє власним «престижем» або статусом інші журнали, цитуючи опубліковані в них матеріали. Фактично це означає, що цитата з джерела з відносно високим показником SJR має велику цінність, чим цитата з джерела з нижчим показником SJR.

Докладніше про показники SNIP та SJR: http://www.scimagojr.com/    http://www.scimagojr.com/journalrank.php

 

 

Title

 

ISSN

SJR

H index

Ref. / Doc.

Country

1.

Food and Function

Продукти харчування та їх функції

2042650X

Q1

0,837

9

49,79

United Kingdom

2.

Journal of Parenteral and Enteral Nutrition

Журнал парентерального і ентерального харчування

01486071

Q1

0,828

59

28,82

United States

3.

Journal of Nutrition Education and Behavior

Журнал "Харчова освіта та харчові звички"

17088259

Q1

0,828

40

27,15

United States

4.

European Journal of Nutrition

Європейський журнал про харчування

14366215

Q1

0,817

56

44,07

Germany

5.

Food Additives and Contaminants - Part A Chemistry, Analysis, Control, Exposure and Risk Assessment

Харчові добавки та забруднювачі - частина А: хімія, аналіз, управління, експозиція та оцінки ризику

19440057

Q1

0,817

23

27,81

United Kingdom

6.

Food Reviews International

Огляди міжнародних публікацій про харчові продукти

87559129

Q1

0,816

37

117,72

United Kingdom

7.

Food Quality and Preference

Якість продуктів харчування та переваги

09503293

Q1

0,815

54

31,43

United Kingdom

8.

Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition

Журнал "Педіатрична гастроентерологія та харчування"

15364801

Q1

0,795

79

20,8

United States

9.

Journal of the Science of Food and Agriculture

Журнал "Продовольчі та сільськогосподарські науки"

10970010

Q1

0,781

80

37,41

United Kingdom

10.

European Journal of Lipid Science and Technology

Європейський журнал з науки та технології ліпідів

14389312

Q1

0,775

46

33,38

Germany

11.

European Food Research and Technology

Європейські дослідження та технології харчових продуктів

14382385

Q1

0,773

49

34,96

Germany

12.

Lipids

Ліпіди

00244201

Q1

0,766

84

40,15

Germany

13.

International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism

Міжнародний журнал про спортивне харчування та метаболізм

15432742

Q2

0,766

39

36,53

United States

14.

Journal of Nutrition, Health and Aging

Харчування, здоров'я та старіння

12797707

Q2

0,747

43

33,93

France

15.

JAOCS, Journal of the American Oil Chemists' Society

JAOCS (Журнал американського товариства хіміків-нафтовиків)

0003021X

Q2

0,74

67

27,34

Germany

16.

Journal of Human Nutrition and Dietetics

Журнал "Харчування та дієтологія"

1365277X

Q2

0,718

33

31,73

United Kingdom

17.

Agribusiness

Агробізнес

15206297

Q2

0,705

7

39,56

Germany

18.

Food and Bioproducts Processing

Обробка продуктів харчування та біопродуктів

17443571

Q2

0,703

24

28,64

United Kingdom

19.

Transgenic Research

Трансгенні дослідження

09628819

Q2

0,702

52

42,07

Netherlands

20.

Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition

Журнал «Клінічна біохімія та харчування»

09120009

Q2

0,694

23

37,73

Japan

21.

Food and Environmental Virology

 

Продовольча та екологічна Вірусологія

18670334

Q2

0,691

6

63,09

United States

22.

International Journal of Food Science and Technology

 

Міжнародний журнал харчової науки і технології

13652621

Q2

0,689

47

35,07

United Kingdom

23.

Food Security

 

Безпека харчової продукції

18764525

Q2

0,688

7

48,31

Netherlands

24.

Cereal Chemistry

 

Зернова хімія

00090352

Q2

0,684

61

36,69

United States

25.

Food Analytical Methods

 

Аналітична методи дослідження харчових продуктів

1936976X

Q2

0,681

10

31,82

United States

26.

World Mycotoxin Journal

 

Світовий журнал про мікотоксини

18750710

Q2

0,681

10

41,95

Netherlands

27.

South African Journal of Enology and Viticulture

Південноафриканський журнал з енології та виноградарства

0253939X

Q2

0,66

7

38

South Africa

(Південна Африка)

28.

Journal of Sensory Studies

 

Журнал про сенсорні дослідження

08878250

Q2

0,65

27

37,28

United Kingdom

29.

Journal of Bioscience and Bioengineering

 

Журнал "Біологія та біоінженерія"

13891723

Q2

0,649

64

28,5

Netherlands

30.

Journal of Renal Nutrition

 

Журнал "Ренальне харчування"(

15328503

Q2

0,644

30

24,8

United Kingdom

31.

Food Biophysics

 

Харчова біофізика

15571866

Q2

0,64

17

34,43

United States

32.

Animal Production Science

 

Наука про Тваринництво

18365787

Q2

0,628

44

36,01

Australia

33.

Dairy Science and Technology

 

Молочні науки та технології

19585594

Q2

0,616

38

35,04

France

34.

Journal of Texture Studies

 

Журнал "Дослідження структури"

00224901

Q2

0,601

29

33,49

United Kingdom

35.

Journal of Dairy Research

 

Журнал "Дослідження молочних продуктів"

14697629

Q2

0,593

49

33,46

United Kingdom

36.

Flavour and Fragrance Journal

 

Журнал "Аромат та смак"

10991026

Q2

0,587

38

35,15

United Kingdom

37.

Renewable Agriculture and Food Systems

"Відновлювані сільськогосподарські та харчові системи"

17421713

Q2

0,567

24

43,76

United Kingdom

38.

Nutritional Neuroscience

Харчова неврологія

14768305

Q2

0,552

32

45,13

United Kingdom

39.

Journal of Nutrigenetics and Nutrigenomics

Журнал "Нутрогенетика і нутрігеноміка"

16616758

Q2

0,551

9

51,37

Switzerland

40.

International Journal of Food Properties

Міжнародний журнал про властивості харчових продуктів

15322386

Q2

0,551

22

34,42

United Kingdom

41.

Journal of the International Society of Sports Nutrition

Журнал міжнародного товариства спортивного харчування

15502783

Q2

0,55

16

38,54

United Kingdom

42.

Transactions of the ASABE

 

Трансакції ASABE (Американського товариства інженерів-біологів та інженерів сільського господарства)

21510040

Q2

0,55

60

36,43

United States

43.

Nutrients

 

Поживні речовини

20726643

Q2

0,541

8

58,9

Switzerland

44.

Journal of Medicinal Food

 

Журнал "Медичне харчування"

1096620X

Q2

0,54

39

37,97

United States

45.

World Journal of Microbiology and Biotechnology

 

Всесвітній журнал мікробіології та біотехнології

15730972

Q2

0,533

44

37,43

Netherlands

46.

Journal of the Institute of Brewing

Журнал інституту пивоваріння

00469750

Q2

0,528

25

32,17

United Kingdom

47.

Ciencia e Agrotecnologia

Наука та аграрні технологія

14137054

Q2

0,526

11

27,66

Brazil

48.

International Journal of Dairy Technology

 

Міжнародний журнал молочних технологій

14710307

Q2

0,501

26

39,11

United Kingdom

49.

Bioscience, Biotechnology and Biochemistry

Біологічні науки, біотехнології та біохімія

13476947

Q2

0,499

71

27,63

Japan

50.

Journal of AOAC International

 

Журнал міжнародної Асоціації офіційних хіміків - аналітиків (AOAC)

10603271

Q2

0,492

56

24,4

United States

 

Більш детальніше: Food Tech 


Усі  права належать їх правовласникам. Використання інформації зі сторінок проекту тільки при згоді адміністрації проекту, з обов`язковим посиланням на джерело.

©2009-2012 http://www.nuft.in.ua
Created by MaFF.