Група “Глобальна гармонізаційна ініціатива” – загальна інформація

http://www.globalharmonization.net/background
What is the Global Harmonization Initiative?


Група “Глобальна гармонізаційна ініціатива” – загальна інформація

Групу «Глобальна гармонізаційна ініціатива» (GHI) було засновано в 2004 році для спільної діяльності американського Міжнародного відділу Інституту технології харчування (IFT) та Європейської федерації харчової науки і технології (EFFoST). GHI являє собою мережу наукових організацій та окремих вчених, які співпрацюють з метою сприяння гармонізації глобальних норм безпеки харчових продуктів і харчового законодавства.

Метою GHI є досягнення угоди (консенсусу) між науковим та законодавчим підходами до нормативів харчових продуктів, що гарантуватиме глобальний доступ до безпечних і корисних харчових продуктів всім споживачам. GHI сприяє глобальній дискусії про наукові засади, на яких підтримують рішення, прийняті національними урядами та міжнародними органами стандартизації шляхом:

 • забезпечення основи для раціональних, розумних, науково обґрунтованих норм;
 • створення форуму для взаємодії вчених і технологів з органами стандартизації в глобальному масштабі;
 • забезпечення промисловості, органів стандартизації та споживачів незалежними, авторитетними та інформаційними ресурсами.


GHI вважає, що усунення нормативних розбіжностей у харчовій галузі шляхом науково обґрунтованого прийняття рішень зробить безпеку харчових продуктів і наукові дослідження більш привабливими для інвестицій приватного сектора, а отже, зміцнить конкурентоспроможність харчової промисловості кожної країни і промислових галузей-постачальників харчової промисловості. Гармонізація глобальних норм буде сприяти розумінню і застосуванню нових технологій, а також заохочувати харчову промисловість інвестувати технології, які гарантуватимуть безпеку і якість харчових продуктів, що постачаються споживачам всього світу. Для громадських закладів з охорони здоров'я, які відповідають за безпечність міжнародних поставок харчових продуктів, гармонізація стандартів безпеки і якості харчових продуктів надасть більше впевненості у тому, що стратегії зі зменшення ризиків та міри з харчової безпеки є ефективними і рішення приймаються на наукових засадах, а не на політичних програмах, які часто суперечать цілям організацій з охорони здоров'я, що потрібні ресурси розташовані там, де вони необхідні для вирішення найбільш важливих проблем, пов’язаних з харчовими захворюваннями.

Організаційна структура
GHI є неприбутковою організацією зі статусом юридичної особи. Статут і конституція Асоціації GHI зареєстровані у Відні, Австрія (ZVR: 453446383). GHI розвивається і керує своєю діяльністю відповідно до організаційної структури, зображеної на малюнку. Хоча нагляд здійснюється Виконавчим комітетом (Executive Committee), питання визначаються та відбираються за пріоритетністю загальними членами під час робочих нарад, які проводяться у різних містах світу. Експерти затверджують погоджені питання для забезпечення неупередженості.

Діяльність, яка сприяє порозумінню
Для досягнення порозуміння в питанні узгодження нормативів у харчовій галузі серед учених GHI організовує членські наради, семінари і симпозіуми для поглиблення співпраці, а також для забезпечення широкого інформування учасників GHI. У 2009 році відбулися засідання робочих груп GHI в США, Нідерландах, Індії, Китаї і Чехії, а також зустрічі в Угорщині, Мексиці та США. Також в 2010 році проведено семінари в Туреччині, Південній Африці та США. 

Одним з напрямків діяльності із забезпечення інструментарію та науково-обґрунтованих рекомендацій для досягнення гармонізації у законах та нормативах стосовно харчової безпеки є зусилля робочих груп GHI із безперервного моніторингу, збору та оцінки даних для напрацювання узгоджених пропозицій та заяв стосовно протиріч та наукових підходів у законодавчих актах про їжу.

За підтримки й участі окремих членів і організацій-членів, GHI сформулював підходи критичної (пере)оцінки наукових даних, що використовуються для підтримки існуючих міжнародних стандартів у таких галузях, як склад продуктів, обробка та технології чи заходи, розроблені для запобігання хвороб харчового походження. Робоча група GHI працює над:

 • Розробка пропозицій для узгодження питань щодо залишків антибіотиків у харчових продуктах (у співпраці з Seattle GOAL Conference)
 • Пропозиції для узгодження питань щодо Listeria в продуктах харчування, готових до вживання (буде опублікований в «Food Control»)
 • Розробка пропозицій для узгодження щодо обробки високим тиском
 • Семінар і практичний курс з перевірки токсичності (під час конференції EFFoST у Будапешті)

Глобальні рамки, глобальний вплив
GHI активно закликає вчених, які працюють у промисловості, урядових організаціях та освіті у галузі безпеки харчових продуктів приєднатися до GHI в якості індивідуальних членів на безкоштовній основі з метою створення дійсно глобального, неупередженого консенсусу сучасних наукових знань, яки інформуватимуть об’єктивних розробників законодавчої бази та нормативів на світовому рівні. Безкоштовні умови для реєстрації покликані об?єднати майбутніх членів GHI з усіх континентів і кожної окремої групи харчового захисту, що надасть GHI доступ до широкої глобальної наукової та нормативної бази знань. Ця глобально різноманітна, незалежна експертиза створює основу, на якій GHI формулює працездатні, науково обґрунтовані та політично неупереджені погоджені твердження, які будуть мати позитивний вплив на глобальні зусилля з гармонізації.

Останні досягненняЧлени GHI опублікували ряд робіт по темі харчового законодавства і узгодження нормативів. Повний список можна подивитися на GlobalHarmonization.net. Перша книга організації під назвою «Забезпечення глобальної продовольчої безпеки: вивчення глобального узгодження» опублікована у листопаді 2009 за підтримки Elsevier Science Publishers. Книга складається з 24 розділів, внесених справжніми спеціалістами в області глобальної продовольчої безпеки. Ця книга має на меті показати, чому науковий консенсус щодо глобального узгодження такий необхідний, навести приклади і наукові інструменти для вдосконалення законодавства та нормативів. Цільова аудиторія включає в себе виробників харчових продуктів, пакувальників, вчених з розробки харчових продуктів і харчових дистриб’юторів, діяльність яких будується на розумінні проблематики харчової безпеки, а також є об’єктом нормативів харчової безпеки і отже потребує глобальної гармонізації цих нормативів. Крім того, до складу цільової аудиторії входять працівники урядових установ та промисловці-професіонали харчової промисловості, у сферу обов’язків яких входить забезпечення політики громадської охорони здоров'я і які мають оцінювати основні проблеми та приймати рішення у межах своєї компетенції для підтримання належної та реалістичної стратегії для покращення продовольчої безпеки в усьому світі.

Організації, які підтримують GHI
Для того, щоб гарантувати, що члени здатні діяти неупереджено і незалежно від державних організацій та інших установ, у забезпеченні їх наукової експертної оцінки ключових проблем регулювання, фінансової підтримку для основних оперативних витрат GHI, до лав приймаються виключно науково незалежні організації та університети. Наступні організації, які в даний час надають надавати фінансову або іншу підтримку діяльності GHI:

 • Центральний харчовий технологічний науково-дослідний інститут;
 • Наукове видавництво Elsevier;
 • Європейська група з гігієнічного проектування та інжинірингу (EHEDG);
 • Європейська федерація харчової науки і технології (EFFoST);
 • Федерація європейських мікробіологічних товариств;
 • Журнал безпеки харчових продуктів Food Safety Magazine;
 • портал Food-Info
 • FoodForce
 • Інститут харчових досліджень;
 • Інститут харчових технологів, відділ харчового інжинірингу;
 • Інститут харчових технологів, відділ харчового законодавства та нормативів;
 • Інститут харчових технологів, міжнародний відділ;
 • Інститут харчових технологів, відділ нетеплової обробки;
 • Міжнародна асоціація по науці і технології зернових;
 • Міжнародна спілка харчової науки і технології;
 • Національний центр з безпеки харчових продуктів і технологій Іллінойського інституту технології;
 • Корейський інститут з харчової безпеки;
 • Університет Ллейда
 • Університет природних ресурсів та прикладних життєвих наук, Відень;
 • Вагенінгенський університет;
 • Університет штату Вашингтон.

Як стати членом GHI


GHI пропонує індивідуальне наукове членство для професіоналів в сфері харчової науки і техніки, що працюють у всіх галузях, пов’язаних з безпекою харчових продуктів, в тому числі промисловості, уряді, освіті та розробників технологій. Індивідуальні наукові члени мають висловлюватися щодо питань для узгодження. Індивідуальні члени висловлюють думки, основані на їх особистих наукових знаннях, і це не є думки окремих організацій чи політики. Щоб досягти глобальної участь без фінансових перешкод, окремі вчені члени не платять членські внески. З формою онлайн-реєстрації можна ознайомитися тут.

(http://www.globalharmonization.net/user/register)


Усі  права належать їх правовласникам. Використання інформації зі сторінок проекту тільки при згоді адміністрації проекту, з обов`язковим посиланням на джерело.

©2009-2012 http://www.nuft.in.ua
Created by MaFF.