Події, новини
9 травня 2011року. Зі святом Перемоги!

Докладніше...

20.04.11 в залі засідання ректорату відбулося вручення сертифікатів про проходження болгарськими студентами стажування.


В рамках діючої угоди про співробітництво між Університетом харчових технологій м. Пловдіва (Болгарія) і Національним університетом харчових технологій група студентів-механіків з Болгарії (6 осіб) пройшла короткотерміновий курс стажування на кафедрі машин і апаратів харчових виробництв.
Керівники стажування доценти Теличкун В.І. і Губеня О.О.

Програмою стажування було передбачено лекції з упаковки харчових продуктів; комп’ютерного моделювання процесів харчових виробництв; екструдування дріжджового тіста при виробництві хліба. Теоретична та експериментальна частини дослідження включали в себе екструдування дріжджового тіста, випікання та сушіння сухарних виробів; різання харчових продуктів; тертя сипких продуктів. Були розглянуті та вивчені конструкції харчового обладнання хлібопекарської, кондитерської, бродильної, м’ясної та молочної промисловості.
Проведені екскурсії в музеї та об’єкти культурного та історичного надбання України та м. Києва. Болгарським студентам була надана можливість практичного вивчення сучасного обладнання пиво-безалкогольної та хлібопекарської галузей під час відвідання 10-го хлібокомбінату м. Києва та пивзаводу Оболонь.
Під керівництвом наших викладачів студенти виконали низку експериментальних досліджень. Програму стажування було успішно виконано.

20.04.11 в залі засідання ректорату відбулося вручення сертифікатів про проходження болгарськими студентами стажування.
Вручаючи сертифікати ректор НУХТ відзначив, що вчені нашого університету з задоволенням проводили заняття з болгарськими студентами, оскільки ми маємо значний досвід співробітництва з пловдівським університетом харчових технологій. Випуск першої групи болгарських студентів 2011 року символізує поновлення співпраці між університетами. У слові-відповіді керівник групи болгарських студентів гаряче подякував наших викладачів та керівництво університету за надану можливість ознайомлення із найновішими досягненнями харчового машинобудування.

12 квітня 2011 року відбулось спільне пленарне засідання секції студентської мобільності та секції іноземних мов.

У рамках 77-ої наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті» 12 квітня 2011 року відбулось спільне пленарне засідання секції студентської мобільності та секції іноземних мов. Робоча мова секції – англійська, голова секції студентської мобільності – завідувач сектору міжнародних науково-освітніх проектів, к. філол. н. Климова О.В. 

Студентів, аспірантів та викладачів привітав начальник відділу Міжнародних інтеграційних проектів та академічної мобільності, проф. Засядько Я.І. З презентацією про важливість іноземних мов для студентів, науковців та промисловців у сучасному світі виступила голова секції іноземних мов, завідувач кафедри іноземних мов, к. пед. н. Чередніченко Г.А. 

Представник Вагенингенського університету (Нідерланди) професор Ральф Хартемінк, директор програм з харчової науки та керівник проекту Food-info представив інформацію про Вагенингенський університет, різні аспекти студентського життя. Презентація викликала велике зацікавлення з боку студентів нашого університету. Вони задавали багато питань про навчальні програми, систему оцінювання, іспити, стипендії тощо.

VII-ма Міжнародна Конференція UkrUFoST

11.04.11 року відбулася чергова VII конференція асоціації «ВНЗ і підприємств харчової промисловості УКРЮФОСТ». Конференція була присвячена питанням забезпечення процесу інтеграції української харчової освіти у Європейське співтовариство. Як відомо Болонським процесом передбачено досягнення найвищого рівня інтегрованості освітніх систем у країнах-підписантах Болонської декларації. Нажаль, в Україні основна увага приділяється здебільшого формальним питанням кредитно-модульної системи та оцінюванню знань студентів за шкалою ECTS, а також введенню триступеневої освітньої системи. Попри всю значимість перерахованих систем, вони не вичерпують навіть побіжно ключових питань Європейської освітньої інтеграції. Запровадження загальноєвропейської рамки кваліфікацій на усіх рівнях, взаємне зарахування окремих курсів, розробка спільних навчальних планів та програм, укладання угод зі знаними європейськими ВНЗ про надання подвійних дипломів, - усе ще потребують розгляду та вирішення. Саме розгляду цих питань було присвячено конференцію.

Найвідоміший на заході університет, який пропонує програми навчання у галузі харчової науки – Вагенінгенський (Нідерланди) представив на конференції професор Ральф Хартемінк, який є директором програм з харчової науки, а також натхненником і творцем найбільшого світового інформаційного порталу Food Info www.food-info.net. У своїй більш, ніж двогодинній презентації професор Хартемінк висвітлив усі аспекти діяльності Вагенінгенського університету, як європейської «кузні» кадрів світового рівня. Цікаво відзначити, що департамент харчової науки цього університету навчає 60-65 бакалаврів, більше, ніж 200 магістрів, та більше, ніж 50 студентів PhD для всіх країн європейської спільноти.

Робота нашого відділу міжнародних інтеграційних проектів та академічної мобільності була презентована нач. відділу, професором НУХТ Засядьком Ярославом Івановичем - виконавчим директором УКРЮФОСТ та Климовою Оленою Вікторівною - зав. сектору міжнародних науково-освітніх проектів. Велику зацікавленість аудиторії викликала презентація, присвячена порівнянню навчальних планів чотирьох знаних європейських університетів і нашого університету. Було презентовано також результати роботи університету з формування пропозицій щодо загальноєвропейських вимог до європейської рамки кваліфікацій за рівнями «бакалавр» та «магістр» з харчової науки та інжинірингу, яку представила Поліщук Галина Євгенівна - зав. кафедри технології молока і молочних продуктів, к.т.н., доцент та член методичної комісії МОН України.
Конференція викликала велику зацікавленість. На завершення конференції делегати розглянули низку організаційних питань.

 

 Завантажити презентації з VII конфереції UkrUFoST

 ◊ Презентація професора Ральфа Хартмінка

 

 

4 квітня 2011 року було підписано договір про співробітництво між УНІВЕРСиТЕТОМ


4 квітня 2011 року було підписано договір про співробітництво між УНІВЕРСиТЕТОМ "СТЕФАН ЧЕЛ МАРЕ" СУЧАВи (Румунія) і НАЦІОНАЛЬНиМ УНІВЕРСиТЕТОМ ХАРЧОВиХ ТЕХНОЛОГІЙ. 

За цим договором університети мають намір організувати міжнародне наукове співробітництво в галузі академічної освіти, навчання та досліджень. Від університету "Стефан Чел Маре" договір підписав ректор, проф. Адріан Граур, від Національним університетом харчових технологій - виконуючий обов’язки ректора університету, професор Сергій Іванов.


Усі  права належать їх правовласникам. Використання інформації зі сторінок проекту тільки при згоді адміністрації проекту, з обов`язковим посиланням на джерело.

©2009-2012 http://www.nuft.in.ua
Created by MaFF.