Події, новини
З Днем Перемоги!

 

З Днем Перемоги!

 


 

Із святом Воскресіння Христового!

 

Із святом Воскресіння Христового!

 


 

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми міжнародної післядипломної освіти: стан та перспективи розвитку»

Актуальні проблеми міжнародної післядипломної освіти: стан та  перспективи розвитку 4 та 5 квітня 2013 року на базі Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації відбулась Міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ». Від Національного університету харчових технологій у роботі конференції брали участь: Мостенська Тетяна Леонідівна проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків, Воловик Ірина Михайлівна завідувач сектору міжнародних асоціацій відділу міжнародних інтеграційних проектів та академічної мобільності та Шикова-Авдієвська Валентина Іванівна завідувач Підготовчого відділення для іноземних громадян факультету до університетської освіти, Біла Галина Миколаївна, доц. кафедри аналітичної хімії. У роботі конференції взяли участь більш ніж 100 осіб серед них науковці, викладачі, фахівці інших галузей та представники міжнародних служб 47 ВНЗ України та інших міжнародних організацій, а також суб'єктів підприємницької діяльності (резидентів та нерезидентів), Актуальні проблеми міжнародної післядипломної освіти: стан та  перспективи розвитку які надають посередницькі послуги з набору іноземців на навчання у вищих начальних закладах України. Загалом на міжнародній конференції були представники більш ніж 18 країн, а саме: Республіки Азербайджан, Федеративної Республіки Нігерії, Росії, Бельгії, Молдови, Судану, Німеччини, Конго, Сьєра Ліоне, Марокко, Республіки Гвінея, Англії, Бельгії, Єгипту, Узбекистану та ін. У конференції також брали участь провідні спеціалісти міністерств і відомств, Торгово-промислової палати України, Європейської асоціації з освіти та науки (Німеччина, Берлін).
Актуальні проблеми міжнародної післядипломної освіти: стан та  перспективи розвитку Мета конференції: обговорення сучасних проблем у сфері міжнародної післядипломної освіти та визначення шляхів їх вирішення.
У процесі роботи конференції були обговорені наступні проблеми:
- Стратегія розвитку міжнародної освіти України на наступне десятиріччя;
- Нормативно-правове забезпечення розвитку міжнародної післядипломної освіти України та фактори що його стримують;
- Підвищення кваліфікації спеціалістів міжнародних служб ВНЗ України та викладачів, які працюють з іноземцями;
- Організація набору на навчання іноземців на різні форми міжнародної післядипломної освіти;
- Організація роботи зі створення Центрів дистанційного навчання з післядипломної освіти за кордоном;
- Ініціювання та створення міжнародних освітніх асоціацій, як важливий інструмент з розвитку міжнародної післядипломної освіти;
- Світова практика діючих міжнародних рейтингових агентств щодо визначення кращих навчальних закладів різних країн світу, як іміджевий механізм ступеня інтернаціоналізації учасників проекту.
Серед виступаючих на конференції був екс-посол України у країнах Західної Африки Скоропад Олег Михайлович, який у своєму виступі освітив особливості міжнародної освіти в країнах західної Африки.
Дата проведення конференції співпала іще з Актуальні проблеми міжнародної післядипломної освіти: стан та  перспективи розвитку однією подією. Справа в тому, що Організація Африканської Єдності відмітила своє 50-ти річчя. Громадська організація «Африканська Рада», яка була створена у 2010 році вирішила відзначити вузи, які готують майбутніх африканських спеціалістів. НУХТ було нагороджено Дипломом за високоякісну підготовку спеціалістів для країн Африки.
Другий день роботи Конференції проходив за «круглим столом», де вирішувались особливості підготовки спеціалістів міжнародних служб ВНЗ України та освітніх менеджерів з числа іноземних студентів - випускників вузів.
Актуальні проблеми міжнародної післядипломної освіти: стан та  перспективи розвитку Конференція проходила у теплі дружній атмосфері. Учасники налагоджували зв'язки для подальшої співпраці.
Отже у фіналі було окреслено основні етапи виконання роботи у напрямі підвищення кваліфікації спеціалістів служб ВНЗ міжнародного спрямування. Для ефективності розвитку міжнародної роботи створено робочі групи, які будуть працювати за напрямами:
- удосконалення нормативно-правової бази;
- кадрове забезпечення експорту освітніх послуг;
- перепідготовка та підвищення кваліфікації співробітників міжнародних служб ВНЗ;
- підготовка освітніх менеджерів з числа іноземних студентів.

 


 

Міжнародна наукова конференція цукровиків «Шляхи диверсифікації виробництва продукції на цукрових заводах»

Міжнародна наукова конференція цукровиків «Шляхи диверсифікації виробництва продукції на цукрових заводах» Після того, як жителі нашого міста зіткнулися з труднощами у пересуванні після надзвичайного снігопаду (таких кліматичних умов синоптики не спостерігали вже більше 100 років) 26 березня 2013 наш університет гостинно відчинив двері учасникам Міжнародної наукової конференції цукровиків «Шляхи диверсифікації виробництва продукції на цукрових заводах».
Цукрова галузь здавна була основою національної харчової промисловості. До 1991 на теренах нашої країни працювало близько 200 цукрових заводів, які виробляли понад 5000000 тонн цукру.
На жаль, зараз ця галузь переживає важкі часи, пов'язані зі складною геополітичною ситуацією, скрутним фінансовим становищем тощо. Однак незважаючи на такі перешкоди, висококваліфікована когорта фахівців української галузі, які отримали ґрунтовну освіту у стінах Альма - матер, зібралися, щоб поділитися накопиченим досвідом і обговорити плани на майбутнє.


 

Підписано новий договір про співпрацю

 

Национальный Университет Пищевых Технологий Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию

Підписано договір про науково-технічне співробітництво між Національним університетом харчових технологій
та
Науково-практичним центром
Національної академії наук Білорусі по продовольству

Ініціатором підписання договору про співробітництво виступила кафедра технології цукру та підготовки води - зав. кафедрою Грабовська О.В.
Договір підписали Ректор НУХТ Сергій Іванов та Генеральний директор НПЦ НАН Білорусі по продовольству Зенон Ловкіс.

Умовами договору передбачається обмін науково-технічною інформацією та друкованими виданнями, взаємне інформування щодо участі сторін у реалізації спільних міжнародних проектів, перепідготовці та стажуванні кадрів, а також організації спільних презентацій, видань, виставок, конференцій і т. ін.

Довідково: НПЦ НАН Білорусі по продовольству працює над розробками нових видів продуктів харчування і технологій їх виробництва. Науковим супроводом підприємств харчової промисловості та проектно-конструкторськими роботами.
Направлення діяльності: Проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, спрямованих на створення конкурентоспроможних продуктів здорового харчування. Освоєння і впровадження нових технологій глибокої переробки продукції рослинництва і тваринництва. Контроль якості та безпеки продуктів харчування. Модернізація та розробка технологічного обладнання для харчової промисловості. Підготовка фахівців вищої кваліфікації з актуальних спеціальностей харчової індустрії
Продукція та послуги: Розробка нормативно-технічної документації для оновлення асортименту харчової продукції; експертиза якості та безпеки продуктів харчування, проектно-конструкторські роботи із створення, модернізації та переоснащення виробництв харчової промисловості; виробництво обладнання для підприємств харчової промисловості; сертифікація продуктів харчування та інших товарів; надання консалтингових послуг з впровадженню на підприємствах міжнародних систем якості та безпеки; проведення економічних досліджень та складання бізнес-планів для підприємств, організація і проведення семінарів, науково-практичних конференцій, виставок.

 


 


Усі  права належать їх правовласникам. Використання інформації зі сторінок проекту тільки при згоді адміністрації проекту, з обов`язковим посиланням на джерело.

©2009-2012 http://www.nuft.in.ua
Created by MaFF.